Werk maken van transities

transities

Effectieve samenwerking rondom transities vereist participatie van overheden, het bedrijfsleven, inwoners, maatschappelijke organisaties en onderzoeksinstellingen. Daar waar het toonaangevende onderzoeksinstituut DRIFT transformatieve kennis ontwikkelt en deelt, zijn het de specialisten van FLUENT TEAMS die in het veld met betrokkenen aan de slag gaan. 

Een team in een brainstormsessie in een kantooromgeving
Een team in overleg buiten op een terras

Aan de slag

Samen leren, toewerken naar tussentijdse mijlpalen, vergroten van het aanpassingsvermogen, om kunnen gaan met 'niet weten' en regie op het proces. Daarmee ondersteunen we een gemeente bij de transitie binnen het sociaal domein en een andere overheidsinstantie bij de energietransitie. In dit proces bereiken we dat betrokkenen openstaan voor wat nodig is, begrijpen wat er wordt verwacht en daarmee aan de slag willen. We ondersteunen bij het kunnen, doen en continueren richting gewenste resultaten.

 

Wil jij met je team(s) aan de slag?

Neem contact met ons op voor een kennismakingsgesprek.