Privacy

Feedback Training & Consulting B.V.

Feedback Training & Consulting B.V. wordt in dit beleidsstuk afgekort als Feedback. Feedback is een franchiseorganisatie waarbij alle medewerkers, franchisenemers en partners in business zich moeten conformeren aan het privacy beleid van Feedback.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Feedback verwerkt de persoonsgegevens die we van jou of van jouw werkgever ontvangen. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bedrijfsnaam
 • Afdeling en functie
 • FinanciĆ«le en andere gegevens die wettelijk benodigd zijn voor de administratieve verwerking
 • Persoonsgegevens die verband houden met de inschrijving voor en/of deelneming aan een training, opleiding, coaching, assessment of organisatieontwikkelingstraject
 • Persoonsgegevens die verbinding houden met jouw aanwezigheid, eventuele resultaten (van e-learningmodules) en of je een traject (met goed gevolg) hebt afgerond
 • Jouw feedback over de geleverde dienst, waaronder testimonials en overige informatie die jij daarbij aan ons verstrekt

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen. Als je vermoedt dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@feedbackconsulting.nl. Wij zullen dan deze informatie verwijderen.

Waarom we persoonsgegevens verwerken

Feedback verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om je te informeren over producten en diensten die wij aanbieden
 • Om je te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om je te informeren over wijzigingen op het gebied van onze diensten en producten
 • In het kader van het verbeteren van de algemene klanttevredenheid en de effectiviteit van onze diensten en producten
 • Om gegevens te gebruiken tijdens assessment-, coachings-, trainings- en organisatieontwikkelingstrajecten die nodig zijn om ontwikkeling en groei mogelijk te maken
 • In het kader van het kunnen leveren van bestellingen die via de Feedbackshop zijn gedaan of andere Feedback dienstverlening

Hoe lang we gegevens bewaren

Feedback bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn(en) zijn:

 • Gegevens websitebezoek: maximaal 1 jaar (daarna wordt de herleidbaarheid zoveel mogelijk opgeheven)
 • Contactgegevens naar aanleiding van het contactformulier tot maximaal 3 jaar na het laatste contact (eerder uitschrijven is mogelijk)
 • Contactgegevens van klanten tot maximaal 3 jaar na het aflopen van afgesloten contracten (eerder uitschrijven is mogelijk)
 • Persoonsgegevens gerelateerd aan de financiĆ«le administratie minimaal 7 jaar (wettelijke verplichting)

Delen met anderen

Feedback verstrekt in principe geen gegevens aan derden. Alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting kan hiervan afgeweken worden.

In kaart brengen websitebezoek

Feedback gebruikt alleen technische cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@feedbackconsulting.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage rechtmatig is gedaan, kunnen we wij jou vragen om inzage in of een kopie van je identiteitsbewijs. Feedback zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Beveiliging

Feedback neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact via info@feedbackconsulting.nl.

Wijzigingen

Feedback kan dit privacy beleid wijzigen. We raden dan ook aan deze regelmatig te lezen, om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. Dit privacy beleid is voor het laatst gewijzigd op 20 april 2018.

Download dit Privacy Statement

Wil jij met je team(s) aan de slag?

Neem contact met ons op voor een kennismakingsgesprek.